பிளாக் மிரர்: Bandersnatch (நெட்ஃபிக்ஸ்): "நாங்கள் அறிந்திருந்தால், அதைச் செய்திருக்க மாட்டோம்"

Black Mirror : Bandersnatch (நெட்ஃபிக்ஸ்) : « Si on avait su, on ne l'aurait …

இந்த கட்டுரை முதலில் தோன்றியது https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/