ஜனவரி XXX RTL டெகோ - வீடியோவால்பேப்பர் மற்றும் ஆலோசனை Laetitia Nallet உங்கள் வீட்டிற்கு அசல் ஒரு தொடுதல் கொண்டு வாருங்கள்!

https://www.rtl.fr/emission/la-deco-rtl/la-deco-rtl-du-12-janvier-2019-7796187235

இந்த வீடியோ முதலில் தோன்றியது https://www.youtube.com/watch?v=Un-LOmdiay8