சிம்மாசனங்களின் விளையாட்டு: சோஃபி டர்னர் sausages ஒரு Instagram கணக்கு உருவாக்கப்பட்டது!

நாக்பூரில் விளையாட்டுப் போட்டியில் சோஃபி டர்னர் அக்கா சன்சா ஸ்டார்க் ஒரு Instagram கணக்கைத் திறந்துள்ளார் ...

அசாதாரண: அவர் மிளகுத்தூள் மிகவும் வலுவான சாப்பிடுகிறார் மற்றும் மருத்துவமனையில் முடிவடைகிறது!

ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மனிதன் அவர் முடிந்தது என்று மிகவும் சூடான மிளகுத்தூள் சாப்பிட்டேன் ...
1 பக்கம் 2