மொராக்கோ படை Emploi ஒரு நிர்வாக உதவியாளர் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு நியமனம்,

PROPOSED இடம்: நிர்வாக உதவியாளர் மற்றும் RECRUTEMENTNous ஆளெடுப்பு காஸபிளன்கா, ஒரு நிர்வாக உதவியாளர் ...

REKRUT'ACADEMY தொலைபேசி குழுவில் அழைப்பு பெறுதல் உள்ள வாடிக்கையாளர் கணக்காளர்கள் ஆட்சேர்ப்பு உள்ளது - Nearshore.

PROPOSED POST: தொலைபேசி குழுவினருக்கான விண்ணப்பங்களை பெறுவதற்கான வாடிக்கையாளருடன் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டது - NEARSHORW நாங்கள் சார்ஜிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்கிறோம் ...

மொராக்கோ: RH VALUE Anglophone Executive Assistant H / F க்காக தேடும்

திட்டமிடப்பட்ட நிலை: திசைவேகம் ANGLOPHONE எச் / எஃப் - ராபட் உதவியாளர் நாம் டைரக்டரி ஆங்கிலோஃபோன் உதவியாளரை நியமனம் செய்கிறோம் ...