மாலி: ஹம்பா ஹ ou கா, தம்பூக்டோவின் மறக்கப்பட்ட கேடி

Facebook இல் எங்களைப் பின்தொடர Malian செய்திகளை தவறவிடாதீர்கள்

மாலி: ஹம்பா ஹ ou கா, தம்பூக்டோவின் மறக்கப்பட்ட கேடி

ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஹூக்கா ஹ ou கா திம்புக்டுவின் இஸ்லாமிய நீதிபதியாக இருந்தார். ஜிஹாதிகளால் ஷரியா சட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதில் அவர் தீவிரமாக பங்கேற்றார். அப்போதிருந்து, உடல் ரீதியான தண்டனைக்கு உத்தரவிட்டவர் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை கண்டுபிடித்தார்.

TV5 Monte


Facebook இல் எங்களைப் பின்தொடர Malian செய்திகளை தவறவிடாதீர்கள்

இந்த கட்டுரை முதலில் தோன்றியது http://bamada.net/mali-houka-houka-le-cadi-oublie-de-tambouctou