500 பிராங்குகள் முதல் 440 பில்லியன் பிராங்குகள் வரை - காஸ்மாஸ் மதுகாவின் ரகசியம்

0 3

கட்டுரை 500 பிராங்குகள் முதல் 440 பில்லியன் பிராங்குகள் வரை - காஸ்மாஸ் மதுகாவின் ரகசியம் முதல் தோன்றினார் நான் வாண்டா.

இந்த கட்டுரை முதலில் தோன்றியது https://www.jewanda.com/2020/10/de-500-frs-a-440-milliards-de-francs-le-secret-de-cosmas-maduka/

கருத்துரை

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.