Jay Z மற்றும் Foxy Brown ஆகியோருடன் நேர்காணல், 1996 - VIDEOJay Z மற்றும் Foxy Brown உடன் நேர்காணல் 96 '

இந்த வீடியோ முதலில் தோன்றியது https://www.youtube.com/watch?v=VELMX2ler2Q